گالری

مدیر آموزش
زمان انتشار: 1 سال پیش

عکس های آموزشگاه نابغه


آلبوم: گالری


نوروز 98

کلاس های پویا و شاد 


نوروز 98


اعطا مدارک پایان دوره


اعطا مدارک پایان دوره


فراهم کردن امکانات مطالعه 

دوره های تربیت مدرس دوره های تربیت مدرس 

برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم

جلسات اولیا و اساتید 

 

مدیر آموزش

توسط مدیر آموزش

مدیر آموزش

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!