1682605312063

آزمون پایان ترم بهار 1 – 1402

آزمون پایان ترم کلاسهای حضوری و آنلاین روزهای فرد، مورخ 1402/2/7 روز پنج شنبه و روزهای زوج، مورخ 1402/2/10 روز یکشنبه برگزار می گردد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *