آمادگی امتحانات خرداد

برگزاری کلاسهای آمادگی آزمون های خرداد ماه مدارس

این کلاسها برای تمامی مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم برگزار می شود ، مهلت ثبت نام تا پایان فروردین ماه 1402 و شروع کلاسها از 4 اردیبهشت ماه 1402 خواهد بود.

این کلاسها برای مقطع ابتدایی در 12 جلسه و برای مقطع متوسطه 14 جلسه برگزار می گردد.

در این کلاسها ابتدا مدرسین دروس اصلی را به طور کامل توضیح داده و سپس به حل تمرین می پردازند.

کلاسهای آمادگی آزمون خرداد ماه مدارس

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *