متوسطه اول

این مقطع جزء مقاطع میانی و حساس است که زمینه ساز پایه دروس متوسطه دوم را پی ریزی می کند و شامل پایه های هفتم ، هشتم و نهم می باشد.

دوره هایی که در این مقطع برگزار می شود

کلاسهای جمع بندی که مخصوص دانش آموزانی می باشد که در دروس مدرسه ای سال قبل خود دچار ضعف هستند و می خواهند برای ورود به سال تحصیلی جدید این ضعف را بر طرف کنند می توانند در این دوره شرکت نمایند این دوره در ایام تعطیلات تابستان برگزار می شود و به دو صورت ترمیک و خصوصی ارائه می شود که و با توجه به درخواست دانش آموز قابل برگزاری بصورت حضوری و یا آنلاین می باشد

کلاسهای پیشواز مخصوص دانش آموزانی است که مشکلی در درس های سال تحصیلی قبل خود ندارند و در عوض می خواهند خود را برای سال تحصیلی جدید به صورت جامع آماده کنند این دوره نیز در ایام تابستان برگزار می گردد و مانند کلاسهای جمع بندی به دو صورت ترمیک و خصوصی ارائه می شود که با توجه به درخواست دانش آموز قابل برگزاری بصورت حضوری و یا آنلاین می باشد.

کلاسهای سالیانه این کلاسها در دو ترم مانند ترم های سال تحصیلی مدارس برگزار می شود و در کل سال تحصیلی ما در کنار دانش آموزان هستیم تا در کلاسهای سالیانه با توضیح مجدد دروس مدرسه کاملا بر مباحث درسی مسلط شوند و با حل سوالات و تمرینات بیشتر به سطح خوبی در مدرسه برسند و با خیال راحت سال تحصیلی را به پایان برسانند. این کلاسها بصورت ترمیک عمومی برگزار می شود و به دوصورت حضوری و آنلاین قابل ارائه به دانش آموزان عزیز خواهد بود.

در کنار دوره های فوق کلاسهای تک جلسه تقویتی نیز برای دانش آموزان در موسسه ارائه می شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *