637332553365035341

مهلت ثبت نام و تاریخ شروع ترم جدید دپارتمان زبان برای کلاسهای حضوری و آنلاین

مهلت ثبت نام ترم بهار 2 از تاریخ 1402/02/09 الی 1402/02/11 می باشد و شروع ترم کلاسهای روز فرد سه شنبه مورخ 1402/02/12 و کلاسهای روز زوج شنبه مورخ 1402/02/16 خواهد بود. روز شروع کلاس هر دپارتمان هیچگونه ثبت نامی انجام نمی شود، لذا خواهشمندیم جهت جلوگیری از تاخیر و غیبت زبان آموزان در کلاسها در بازه اعلام شده ثبت نام خود را تکمیل فرمایید.

با تشکر امور ثبت نام موسسه نابغه

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *