-2147483648_-210158 (4)

نکات کلی کارگاه های Speaking  و  Writing و Dictation

در این کارگاه ها به شما کمک می شود تا با اعتماد به نفس و بدون استرس و جمع رقابتی صحبت کنید

چگونه خودتان را معرفی کنید ؟

درمورد علایقتان صحبت کنید و برایش دلیل بیاورید
چطور یک مکالمه را ادامه دهید و درمورد یک موضوع مشخص صحبت کنید.
 بتوانید نظرتان را بیان کنید و یک تصویر را توصیف کنید
چطور در مورد افراد صحبت کنید

چطور در صحبت های خود از اصطلاحات استفاده کنیم و از آنها در موضوعی خاص بهره ببریم

بتوانیم به وسیله یک تصویر داستان بسازیم و آن را توضیح دهیم

معرفی خودتان به صورت حرفه ای
آشنایی با موارد با اهمیت در Speaking
بتوانید با کلمات داستان بسازید و آنها را به صورت کامل شرح دهید.
داشتن بحث آزاد و رفع مشکلات Speaking هر زبان آموز

Add a Comment

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * علامت گذاری شده اند.