متوسطه اول

این مقطع جزء مقاطع میانی و حساس است که زمینه ساز پایه دروس متوسطه دوم را پی ریزی می کند و شامل پایه های هفتم ، هشتم و نهم می باشد.

دوره های آنلاین

دروه های آنلاین و حضوری موسسه نابغه در هر دو دپارتمان علمی و زبان به موازات یکدیگر در حال برگزاری می باشد

تقویم آموزشی

زمان برگزاری دوره‌های علمی table { border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width: 100%; border: 1px solid #ddd; } th, td { text-align: left; padding: 8px; } tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2} نام دور ...