1314878_HowtoMakeFriendsGuideImages1250x650V12_030322

کلاس های بحث آزاد

این کلاسها برای افرادی مناسب است که سطح زبانی مقدماتی را پشت سر گذاشته اند و تمایل به تمرین هایی فراتر از سطح کتاب هایشان دارند و می توانند در جمعی از افراد قرار گیرند و در رابطه با انواع موضوعات روزمره ، کاری و موضوعاتی که به آنها علاقه مند هستند ص ...