متوسطه دوم

این مقطع جزء مقاطع با اهمیت و سر نوشت ساز دانش آموزان خواهد بود، در صورتی که برنامه ریزی و مطالعه کافی در این مقطع برای دانش آموزان وجود داشته باشد امکان موفقیت آنها بسیار زیاد خواهد بود.

دوره هایی که در این مقطع برگزار می شود شامل:

کلاسهای جمع بندی امتحانات است ، مخصوص دانش آموزانی می باشد که می خواهند برای امتحانات مدرسه مرور کلی داشته باشند و امتحانات مدرسه را در این مقطع به خوبی پشت سر بگذارند این دوره ها به دو صورت ترمیک ارائه می شود و با توجه به درخواست دانش آموزان قابل برگزاری بصورت حضوری و یا آنلاین می باشد.

کلاسهای جمع بندی نکته وتست : این دوره برای دانش آموزانی است که مطالعه دروس خود را نهایی کرده اند و در این دوره مباحث هر سه پایه دهم،یازدهم و دوازدهم به صورت اجمالی مرور می شود و تست ها به طور متمرکز تمرین می شود. و معمولا زمان های برگزاری در بهمن ماه ، اسفند ماه و اردیبهشت ماه خواهد بود. این دوره به صورت عمومی ارائه می شود که با توجه به درخواست دانش آموزان قابل برگزاری بصورت حضوری و یا آنلاین می باشد.

کلاسهای جامع این کلاسها تدریس هر سه پایه دهم،یازدهم و دوازدهم به همراه تمرین تست ارائه می شود این دوره از تیرماه آغاز و تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت. این کلاسها بصورت ترمیک عمومی برگزار می شود و به دوصورت حضوری و آنلاین قابل ارائه به دانش آموزان عزیز خواهد بود.


کلاسهای جامع سریع این کلاسها تدریس هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به همراه تمرین تست ارائه می شود تفاوت این دوره با کلاسهای جامع معمولی سرعت تدریس اساتید در دروس می باشد و برای دانش آموزانی مفید است که تمایل به شرکت در کنکور دی ماه را دارند در این دوره اساتید تدریس دروس بهمن و اسفند دوره جامع را قبل کنکور انجام می دهند و این دوره بسیار فشرده تر از کلاسهای سالیانه معمولی خواهد بود. این دوره از تیرماه آغاز و تا نیمه دی ماه ادامه خواهد داشت. این کلاسها بصورت ترمیک عمومی برگزار می شود و به دوصورت حضوری و آنلاین قابل ارائه به دانش آموزان عزیز خواهد بود.

دوره همایش جمع بندی : در این دوره تمامی مباحث مهم در چند ساعت برای هر درس مرور می شودو دانش آموزان نمونه سوالات احتمالی کنکور را که اساتید طراحی کرده اند، دریافت می کنند.

در کنار دوره های فوق کلاسهای تک جلسه تقویتی نیز برای دانش آموزان در موسسه ارائه می شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *